*
*
*
*
ورود 
  چهارشنبه 03 خرداد ماه 1396 عضويت 
جارت سازماني
 
 استاندار اصفهان
 معاون سياسي امنيتي و اجتماعي
 معاون عمرانی
 معاون توسعه مديريت و منابع انساني
 معاون برنامه ريزي استانداري
 مدیر کل حوزه استاندار
 مشاور استاندار و مدیر کل حراست
  مدير كل روابط عمومي
  مدیر کل تشريفات
 مدير كل مديريت بحران
 مدير كل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
 مدير كل منابع انساني و تحول اداري
 مدير كل هماهنگي امور اقتصادي
 مدیر هسته گزینش
 مديركل امور اداري و مالي
 مدير كل دفتر امور روستايي
 مدير حمل و نقل و ترافيك
 مدير كل دفتر آموزش وپژوهش
 مدير كل آمار و اطلاعات
 مديركل برنامه ريزي و بودجه
 مديركل انتظامي امنيتي
 مدير كل دفتر سياسي و انتخابات
 مدير كل دفتر فني
 مدير كل دفتر امور اجتماعي
 مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها
  مديركل امور بانوان و خانواده
 رييس دفتر امور اتباع ومهاجرين خارجي
 رييس ستاد جذب سرمايه گذاري خارجي
 مشاور استاندار در ستاد اقامه نماز استان
 مشاور استاندار در امور روحانيت
 مشاور استاندار در امور ايثارگران
عنوان: استاندار اصفهان 
نام: دكتر رسول  
نام خانوادگي: زرگر پور 
پست الكترونيكي: governorgeneral@ostan-es.ir 
Copyright 2003-2007
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا